ph

Piotr

js

Jamie

Wokal

kr

Kamil

Perkusja

ts

Tymoteusz

Gitara basowa