mm

Magdalena

kr

Kamil

Perkusja

ph

Piotr

Gitara

ts

Tymoteusz

Gitara basowa