mj

Maciej

ph

Piotr

Gitara

js

Jamie

Wokal

ts

Tymoteusz

Gitara basowa