mj

Maciej

mm

Magdalena

Wokal

ph

Piotr

Gitara

ts

Tymoteusz

Gitara basowa