kr

Kamil

ts

Tymoteusz

Gitara basowa

js

Jamie

Wokal

ph

Piotr

Gitara